+48 32 454-90-21
+48 32 454-92-92

O firmie

     Powołanie firmy Ga-Ma GAZ zostało poprzedzone obserwacją rynku paliw pierwotnych po roku 1990.
Tendencje w tym zakresie zarówno w Polsce jak i w rozwiniętych krajach świata wskazują na stałe i systematyczne zmniejszanie się udziału paliw stałych na rzecz płynnych i gazowych jak również na wzrost wykorzystania różnego rodzaju źródeł energii odnawialnych.
    Powyższe skłoniło założycieli firmy do zajęcia się technologiami wykorzystania gazów palnych zarówno w przemyśle jak i gospodarce komunalnej (technika grzewcza). Przyjęto założenie wykorzystania najnowszych osiągnięć technicznych w tym zakresie. Ochrona środowiska, bezpieczeństwo oraz optymalizacja zużycia energii stanowiły motto działalności firmy.
    Do współpracy, na zasadach wyłącznej reprezentacji na rynek krajowy, pozyskano wiodącego producenta armatury gazowej w Europie, jakim niewątpliwie jest niemiecki producent firma DUNGS GmbH.
Ponadto, w miarę rozszerzenia zakresu działania firmy o technologię opalania pieców przemysłowych, do grona producentów dołączyły dwie włoskie firmy: ECONEX s.r.l oraz ESA-PYRONICS s.r.l.

Podstawowa oferta towarowa zawiera:
•  Całość aparatury regulacyjnej, zabezpieczającej i sterującej palniki gazowe
   wentylatorowe,
•  Palniki przemysłowe różnej mocy i przeznaczenia wraz z kompletem
   armatury do gazu, powietrza i spalin,
•  Nowoczesne palniki przemysłowe z wewnętrzną rekuperacją,
•  Osprzęt do gazów palnych w tym biogazu, gazów technicznych itp., takich
   jak manometry niskiego i średniego ciśnienia, węże i kompensatory do
   gazu, powietrza itp.
•  Szeroki zakres czujników ciśnienia w tym do klimatyzacji, wentylacji,
   zabezpieczenia instalacji gazów palnych, powietrza i spalin,
•  Armaturę do stacji gazowych średniego i wysokiego ciśnienia producentów
   niemieckich i włoskich,
•  Turbinowe gazomierze do celów nie-rozliczeniowych.

Podstawowa oferta usługowa obejmuje wykonanie:
•  Ścieżek regulacyjno-zabezpieczających dla biogazu i gazu wysypiskowego,
•  Stacji redukcyjnych średniego ciśnienia "na gotowo",
•  Specjalistycznych stacji mieszania gazów technicznych,
•  Projektów w odniesieniu do pieców przemysłowych wraz z profesjonalnym
   doradztwem w zakresie doboru armatury w przypadku samodzielnej
   realizacji inwestycji przez klienta,
•  Czynności serwisowych i regeneracyjnych urządzeń.

    Przyjęcie Polski w poczet członków Unii Europejskiej spowodowało między innymi przyspieszoną modernizację polskiego przemysłu w celu dostosowania się do wymogów nowych przepisów, a nade wszystko do stawienia czoła zwiększonej konkurencji. Dodatkowym bodźcem są stale rosnące koszty energii oraz wymogi związane z ochroną środowiska. Pomimo faktu, iż Ga-Ma GAZ s.c. posiadała kompletną ofertę nowoczesnych technologii gazowych dla przemysłu, a częściowo także dla segmentu grzewczego, nie była w stanie sprostać nowym wyzwaniom. W tej sytuacji mając na uwadze zamiar zwiększenia możliwości rozwoju oraz wzrost wiarygodności wobec partnerów biznesowych, dotychczasowi Wspólnicy wraz z częścią pracowników spółki cywilnej powołali z dniem 01. kwietnia 2007 roku spółkę prawa handlowego pod nazwą Ga-Ma GAZ Sp. z o.o.
W efekcie powyższych działań nastąpił podział zakresu działalności pomiędzy dwie firmy:
Ga-Ma GAZ spółka cywilna - świadczy usługi serwisowe, montażowe, projektowe itp.
Ga-Ma GAZ Sp. z o.o. - prowadzi import armatury, kompletację i sprzedaż na rynku wewnętrznym oraz na eksport.

    Z ogromną przyjemnością informujemy, iż 01 marca 2017 roku upłyneło 19 lat od dnia powstania firmy Ga-Ma GAZ . Tą drogą, Właściciele oraz Pracownicy, serdecznie dziękują wszystkim klientom za dotychczasową współpracę. Zapewniamy, iż naszym naczelnym zadaniem była, jest i będzie dbałość o najwyższą jakość prowadzonej działalności, ku zadowoleniu każdego klienta. Zapewniamy także, iż jako wyłączny przedstawiciel techniczny i handlowy firm DUNGS, ECONEX i ESA-PYRONICS dokładamy wszelkich starań, aby na rynek polski wprowadzać urządzenia o najwyższym poziomie technicznym oraz by otrzymane warunki handlowe (w tym ceny) były możliwie najbardziej korzystne.

Z najlepszymi życzeniami!


Nasi partnerzy